Vítejte na stránkách obce Obec Neděliště.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zámek v Nedělištích

O nedělišťském zámku se v kronice z roku 1922 můžeme dočíst v novinových výstřižkách z časopisů „Kraje královéhradeckého“ v podání Ludvíka Domečky toto:

      Zámek v Horních Nedělištích byl vystaven na místě bývalé tvrze Karlem Ferdinandem Dobřenským před r. 1748. Svědčí o tom znak jeho čáp se znakem jeho choti Alžběty, rozené Strakové z Nedabylic na předním a zadním štítě mansardy. R. 1865 Jaroslav hrabě ze Štenberka dal jej opravit. Při opravě té odstraněny byly těžké železné mříže v přízemních oknech.

Zámek je jednopatrová budova s mansardou nad ní a dvojitou střechou. Ze stanové střechy mansardy vyčnívají dva plechové chrliče v předu i vzadu. Zámek je kryt šindelem. Kamenným barokním portálem vchází se do síně, jejíž klenba spočívá na dvou kamenných sloupech s korintskými hlavicemi. Na dveřích zachovaly se ještě železné barokní závěsy a na některých i šoupátka a na vratech velký zámek s dvěma západy. Pokoje v přízemí jsou klenuty a klenby tři z nich jsou zdobeny štukovými barokními rámy. Na schodech, vedoucích do 1.patra zachovala se jedna a na schodech do druhého patra tři renesanční mříže, pocházející z původní tvrze. V prvém patře jsou dva sály. Jeden z nich r.1922 přepažen byl dvěma zdmi, takže z něho povstaly tři pokoje. Při tom zničeny byly kraje nástropní malby a štukového rámu ji ohraničujícího.

Zůstal zachovám jen střed malby, Na nebi v oblacích jede bůh slunce. Pod ním na zemi stojí oltář s čápem, znakem Dobřenských z Dobřenic, na němž obětuje kněz z hojné úrody, již představuje žena za ním stojící a v pravé ruce snop držící a putti (košík) s thyrsem. Za oltářem stojí alegorická žena, ochranný genius rodu Dobřenských z Dobřenic a žehná dvěma mladým paním z téhož rodu, jež drží malé děti, a sedící staré paní, která v ruce drží sošku Hada, boha podsvětí, značící brzkou její smrt. Smysl malby je: Bohové dají na přímluvu ochranného genia rodu Dobřenských z Dobřenic požehnání a štěstí jeho pokolením budoucím i s životem se loučícím. Stará paní nepochybně představuje Alžbětu Dobřenskou z Dobřenic, rozenou Strakovou z Nedabylic, manželku Karla Ferdinanda Dobřenského z Dobřenic (+1734). Ježto na obraze je sama bez něho, dá se z toho souditi, že proveden byl až po jeho smrti. V témž poschodí jsou v pokojích většinou opuštěných dvoje barokní kamna, jedny zeleně a druhé hnědě polévané, a kamna ze druhé polovice 19.století, na nichž jsou plastičtí rytíři, držící štíty se šternberskou hvězdou. V jednom pokoji je na stropě vyřezávaný znak Jaroslava hraběte ze Šternberka a jeho manželky Eleonory svobodné paní z Orczy. V přízemí zámku je klenutá šatlava se železnými dveřmi.

     Se zámkem sousedil tak zvaný malý zámek, který byl v 16.stol. vystavěn. Bydlívali v něm panští úředníci. Vedla z něho dřevěná chodba nad silnicí ke kostelu. Malý zámek byl pro stáří a dezolátní stav v roce 1936 rozbourán. Stejný osud potkal sousedící pivovar, který byl zrušen roku1898 a zbourán roku 1937.

     Zámek byl využit pro bytové jednotky. Stále je zdobil krásný park. Za okupace byla provedena vnitřní úprava zámku a tím částečně znehodnocen ráz památky. Po okupaci zůstal zámek v naprostém nepořádku. V této době ho převzali do správy státní statky, farma Neděliště. Žádné opravy od této doby nebyly prováděny. Celý zámek začal chátrat.

publikováno: 25. 5. 2022 20:03, OI Developer

Novinky z obce

Nová zelená úsporám

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 605
Nová zelená úsporám

Informace o nové dotaci zelená úsporám najdete v přiloženém souboru.

Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 643
Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

V obci jsou přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový komunální odpad, jeden je u koupaliště a druhý u fotbalového hřiště. Odpad sem můžete odkládat do pondělí 21.11.2022.