Vítejte na stránkách obce Obec Neděliště.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Některá data o událostech v Nedělištích

V Nedělištích byla stavení rolníků a baráčníků dřevěná. Teprve po roce 1850 se začali stavět z kamene a cihel.

Roku 1775 vzbouřili se sedláci v severovýchodních Čechách. Mezi předními původci vzbouřenci byly i sedláci z Nedělišť, Světí a Hoříněvsi. V Horních Nedělištích vzbouření sedláci přepadli zámek, vnikli dovnitř  a zpustošili jej. Co mohli, všechno v něm rozbili. Dveře, kamna, stoly, sedadla a jiné věci, a skvosty sebrali a odnesli. Podobně vyplenili i byt vrchního. Kaplanu zámeckému, minoritovi Chrystantu Drahovi hrozili vykastrováním, nevykoupíli se hotovými penězi. Chudý kněz dal jim 16 zl., které si ušetřil na oblek. Když bylo selské povstání potlačeno, byli jeho původcové z Nedělišť, Světí a Hořínevsi zatčeni a v Hradci Králové uvězněni.

Roku 1813 za války s Napoleonem byl v zámku nedělišťském ubytován pruský generál a štáb a v srpnu leželo tu ruské vojsko. Odtud odešlo do Chlumce.

V roce 1825 ženy v Nedělištích zachovávaly ještě starý kroj. Nosily vrchní kanafasové sukně a spodní kartonové, na hlavě červené šátky a při slavnostních příležitostech holubinky s bílými širokými stuhami. Ještě roku 1853 nosily šátky na pokos uvázané a krátké sukně, jichž bývalo deset až patnáct..

Roku 1856 se začala sázet cukrovka, která byla vozena nejprve do cukrovaru v Syrovátce.

Roku 1857 byla zřízena cesta z Nedělišť do Předměřic a Horní Neděliště měly spor s Michalem Dobřenským z Dobřenic o Draha, bývalou širokou travnatou cestu, dnes pole. Spor byl rozhodnut v tom smyslu, že pravá strana silnice vedoucí k Máslojedům byla přiřknuta Michalu Dobřenskému a levá strava obci horno-nedělišťské.

V roce 1863 vyhořelo 8čísel v Dolních Nedělištích a bylo postavena silnice do Máslojed z kamene z lomu v Boháňce.

Roku 1868 velká vichřice shodila báň z kostelní věže a skácela stromy. Téhož roku se rozbil zvon roku 1848 přelitý. Roku 1895 byl znovu přelitý.

Roku 1876 korunní princ Rudolf při návštěvě bojiště se zastavil v Nedělištích.

Roku 1872 byla založena Občanská knihovna.

Roku 1882 spojily se obce Horní a Dolní Neděliště v jednu politickou obec, ale nikoliv katastrální obec. Každá však měla místní výbor a starostu, kteří spravovali jejich vlastní jmění, což trvalo do roku 1886, kdy i jmění obou obcí bylo sloučeno.

V roce 1887 byl zrušen pivovar, ve kterém se vařilo 4000 hl piva ročně.

Roku 1893 uspořádali mládenci Hospodářského spolku pro okolí Hradce Králové výlet do nedělišťského parku. Od Bláhovky v Kuklenách vyjelo 18 vozů, na 300 kočárů a četná kola. Roku 1894 se slavnosti obžínkové, pořádané o hospodářské, průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové Neděliště zúčastnily dvěma vozy, z nichž v jednom byla stará rychta a na druhém vrchnostenský úřad. Vozem se starou rychtou byly Neděliště zastoupeny i na národopisné výstavě v Praze roku 1895.

Roku 1897 byla upravena v obecním domku čp.2 obecní úřadovna a vedle ní místnost pro chudé.

V roce 1906-1907 byla vystavěna silnice z Nedělišť do Rozběřic a roku 1908 byla převzata do okresní správy.

Roku 1913 byl zřízen nový obecní hřbitov v nynějším místě a starý hřbitov u kostela byl zrušen.

publikováno: 25. 5. 2022 17:12, OI Developer

Novinky z obce

Nová zelená úsporám

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 515
Nová zelená úsporám

Informace o nové dotaci zelená úsporám najdete v přiloženém souboru.

Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 562
Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

V obci jsou přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový komunální odpad, jeden je u koupaliště a druhý u fotbalového hřiště. Odpad sem můžete odkládat do pondělí 21.11.2022.