Vítejte na stránkách obce Obec Neděliště.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Extrémní počasí v letech 1866-1901

      Byla jednou válka křesťanů s pohany. Čechové byli národ křesťanský a válčili s nějakým národem pohanským. V té válce bylo několik Čechů zajato, po dvou spoutáno k sobě, převezeno do hlavního města pohanů a tam prodáno do otroctví. Mezi nimi se nacházel i jeden mladičký junák, kterého jeho pán litoval, a proto ho neobtěžoval těžkou prací, ale zaměstnával ho u hospodářství tak, aby mladík mohl volně chodit.

      Přišel podzim a čas, kdy se čápové zvedají na svou cestu do teplých krajin. Na jaře sem přiletělo hejno a usadilo se na luhu za městem. Když se to rozkřiklo, vyběhli ven staří i mladí a pozorovali pyšné ptáky, které předtím málokdy spatřili, jak loví žáby a vykračují si, jako by jim patřilo celé království.

     Mezi diváky byl i mladík z Čech, a když viděl, jak se pohané diví ptáku, kterého málokdy viděli, řekl svému pánovi: “Není to divný pták. Vždyť u mého otce doma tento pták hnízdí a má tam každý rok mladé.” Když pán uslyšel, co řekl, zažertoval: “Jestli je tedy ten váš pták mezi nimi, tak na něj zavolej, a když přijde, přísahám při bradě prorokově, že tě propustím z otroctví a nechám tě vrátit do tvé vlasti!”

      Tak mladík poklekl na kolena, a jak se to naučil od své paní matky, tak zkroušeně se pomodlil, že by se i kámen ustrnul, kdyby jeho české řeči rozuměl. Potom, stále pevně doufaje v pomoc Boží a pamětliv slov “Víra tvá tě uzdravila”, se obrátil k hejnu čápů a na jednoho z nich zavolal, aby k němu přišel.

      A všemohoucí Pán Bůh, který vyslyšel poníženou prosbu ze srdce truchlícího, udělal před udivenými pohany zázrak, takže volaný pták se oddělil od hejna svých druhů a namířil si to přesně k tomu, kdo jej volal. Tak pohan, pamětliv své přísahy, ihned mladíka na svobodu propustil.

      Radostně spěchal osvobozený mládenec do vlasti, a když se jeho kníže dozvěděl, jakým podivným způsobem se dostal na svobodu, dovolil mu, aby nosil obraz čápa na svém štítu. Jeho potomci pak vládli Dobřenicím a Počepicím a vykonali mnoho dobrých činů.

publikováno: 18. 5. 2022 14:05, OI Developer

Novinky z obce

Nová zelená úsporám

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 605
Nová zelená úsporám

Informace o nové dotaci zelená úsporám najdete v přiloženém souboru.

Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 643
Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

V obci jsou přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový komunální odpad, jeden je u koupaliště a druhý u fotbalového hřiště. Odpad sem můžete odkládat do pondělí 21.11.2022.