Vítejte na stránkách obce Obec Neděliště.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Války s Pruskem a Neděliště

Roku 1744 za války s Pruskem pruští a baští vojáci leželi u Nedělišť a zle hospodařili ve dvořích na Chlumě a v Dlouhých Dvorech, náležících ke statku horno-nedělišťskému. Pobrali obilí a z ovčínu v Dlouhých Dvorech 50 ovcí. V roce 1745 9,července pruský král Bedřich přijel na panskou cestu u Březinky s jízdním průvodem a prohlížel si okolní plochu. Tři husaři přijeli pro vrchního Ludvíka Augusta Golla, aby šel s nimi ke králi. Ale král zatím odjel. Pruské vojsko, které zároveň vtrhlo do Nedělišť se tu rozdělilo. Jedno vtrhlo do dvora horno-nedělišťského a druhé do dvora dolno-nedělišťského. Když nalezlo na sýpkách obilí, tak je do posledního zrna vzalo a rovněž vzalo býka a jiných 9 nejlepších kusů hovězího dobytka. Na to král Bedřich s ostatní armádou překročil Labe a rozložili se od Dohalic přes Neděliště k Lochenicům a sám rozložil svůj stan na nejvyšším místě na Chlumě. V zámku v Nedělištích se ubytoval Leopold kníže Desau a v hostinci generál Kalkstein a jinde, kde kdo mohl. Ploty, stromy a stavení byly trhány pruskými vojáky na palivo. Porazili i stromy v lese Volšince a v habrovém háji, a kde jaké křoví bylo, aby si z nich boudy postavili. S pivem v pivovaře hospodařili jako se svým vlastním. I obrazů vzali několik. Lidé žili po pět neděl v úzkostech a strachu.

Téhož roku 1745 sedláci a chalupníci v Horních Nedělištích ze strachu před Prušáky dobytek na různých místech přechovávali, naříkali, že nemají co jíst a dobytku co dát a že nebudou chodit do roboty. Když nechtěli být nápomocni ani při podzimním setí aspoň po dvou dnech nebo půl druhého, byli na poručení krajského hejtmana v Hradci Králové odvedeni k vojsku.

Roku 1756 v říjnu za nové války s Pruskem rakouské vojsko leželo v Nedělištích naproti vojsku pruskému, které tábořilo u Smiřic.

Roku 1762 vpadli do hradeckého kraje pruští husaři a tzv. kozáci. Loupili, žádali výpalné a pálili. Dostali se i do Nedělišť. Vrchního v Horních Nedělištích Josefa Františka Málka jeden husar sekl šavlí přes ruku a kozák prosekl mu kabát. V kanceláři Prušáci sebrali šest dukátů, stříbrných mincí za třicet zl. a mince měděné, které zaházeli. Také vzali peníze vrchnímu, správci zámku a sládkovi a různé drobnosti v zámku. Na to přijelo do Nedělišť dvacet rakouských dragounů s nadporučíkem, kteří hledali nepřítele, ale ten zatím odtáhl do Podůlšan.

publikováno: 25. 5. 2022 19:52, OI Developer

Novinky z obce

Nová zelená úsporám

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 605
Nová zelená úsporám

Informace o nové dotaci zelená úsporám najdete v přiloženém souboru.

Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 643
Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

V obci jsou přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový komunální odpad, jeden je u koupaliště a druhý u fotbalového hřiště. Odpad sem můžete odkládat do pondělí 21.11.2022.