Vítejte na stránkách obce Obec Neděliště.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Neděliště a doba předhistorická

 Neděliště byly osídleny již za doby předhistorické, jak dokazují různé nálezy z té doby.

V Nedělištích bydleli lidé již v době kamenné. Dosvědčují to zkažené kamenné nástroje nalezené na některých polích a v zahradě při č.p. 6, které lidi na místě hotovili, a když se jim přelomily nebo jinak nezdařily, tak je odhodili. Hroby popelnicové byly objeveny roku 1878 na poli při č.p. 20, ale není známo, byly-li z mladší doby bronzové nebo již z doby železné. Nádoby byly až na jednu rozbity.

Sídliště v mladší době bronzové bylo na poli č.par. 150 v Dolních Nedělištích, na němž bylo roku 1909 historickým museem v Hradci Králové prokopáno sedm kulturních jam. V nich byly nalezeny střepy z nádob slezských, z nichž některé jsou zdobeny. Několik střepů téhož rázu a hliněný přeslen byly nalezeny též na nedalekém poli č.par. 120 v Horních Nedělištích. Na poli č.par. 120 v Horních Nedělištích a sousedním panském poli se vyskytly roku 1908 jámy z doby železné s mladšími střepy platěnickými. Z některé byla i železná sekyrka (palstav) na poli tam nalezená. Několik mladších střepů platěnických pocházejících z kulturní jámy bylo sebráno roku 1902 v břehu při cestě, vedoucí k Sendražicím. Římské střepy nalezl na svém poli Nad vodárnou nedělišťský starosta V.Volák.

Jsou z nádob v rukách hnětených a jen jeden z nádoby na kruhu zhotovené. Některé jsou zdobeny vrytými vinicemi. Dále zde nalezl čtyři hliněné přesleny, pazourkový odštěpek, čtverhranný pískovcový kámen na hlazení nádob a bronzovou lukovitou sponu. Téhož roku na témže poli se přišlo při orání na jednom místě na střepy římské s rytými vlnovkami, bronzový náramek s kuličkami na koncích typu platěnického a úzkou železnou šipku. V roce 1925 dalo historické museum v Hradci Králové na poli Nad vodárnou (č.par. 144 v Horních Nedělištích) prokopati devět kulturních jam.

V jedné byly platěnické střepy z doby železné, tuhované a zdobené. V ostatních jamách nebylo střepů vyjma jedné se střepy římskými, nýbrž jen černá země a v ní v některých jamách mazanina, spadlá s chýží nad nimi postavených. V jámě se střepy římskými byly  střepy zdobené vrytými vlnovkami. Roku 1926 V.Volák  prokopal na něm kulturní jámu, z níž vybral dva pazourkové odštěpky a tuhované a zdobené střepy platěnické. Na dvou jsou zvláštní značky. Rovněž zde byl nalezen i kamenný otlukač vespod a na vrchu hlazený a bronzový kroužek, u cihelny železný hrot kopí asi z doby římské a některých polích bylo sebráno několik hliněných přeslenů.

publikováno: 18. 5. 2022 20:36, OI Developer

Novinky z obce

Nová zelená úsporám

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 392
Nová zelená úsporám

Informace o nové dotaci zelená úsporám najdete v přiloženém souboru.

Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

publikováno: 23. 2. 2023

  • OI Developer
  • 405
Kontejnery na volkoobjemový komunální odpad

V obci jsou přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový komunální odpad, jeden je u koupaliště a druhý u fotbalového hřiště. Odpad sem můžete odkládat do pondělí 21.11.2022.