Vítejte na stránkách obce Obec Neděliště.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: obec

Nalezeno: 146 výsledků

Poskytování informací

publikováno 30. 3. 2023

 • Luboš Podlipný

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1997,   o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy v Nedělištích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték

Historie obce

publikováno 12. 5. 2020

První zmínku o obci Neděliště nalézáme v darovací listině prvního českého krále Vratislava Opatovickému opatství z roku 1073. Další zmínka o naší obci se dá najít v zakládací listině strahovského kláštera z roku 1143. K další historii podáváme výňatek z kroniky z roku 1922, kterou sestavil a sepsal Václav Semrád, řídící učitel v Nedělištích ustavený prvním kronikářem obce Neděliště.

Vyhlášky

publikováno 14. 12. 2019

obsah stránky

O obci

publikováno 30. 5. 2022

 • OI Developer

Obec Neděliště je rozložena v sedlovitém údolí potůčku Olovky, která obcí protéká od severu k jihu, na úpatí vrchu Chlumu 269 m nad mořem. je západně od obce Lochenice a severně od Vestar. Od Hradce Králové je vzdálena asi devět kilometrů. Sousední obce jsou Lochenice, Předměřice nad Labem, Světí, Rozběřice, Máslojedy a Sendražice. Obec je do dnešní doby rozdělena ma dvě katastrální území, Horní Neděliště a Dolní Neděliště, jejich řízení se společně vykonává.

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 11. 11. 2020

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 11. 11. 2020

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce údajů:      Obec Neděliště
Sídlo:                        Josefa Česáka 30, 503 12 Neděliště
Datová schránka: cbkappm
Kontakt:                  telefon – 602583250
                                  e-mail – nedeliste@seznam.cz


Chci zařídit

publikováno 27. 7. 2020


Návod na řešení životních událostí najdete zde.

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 17:00 - 19:00. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická domluva. Pro rychlejší vyřízení použijte tyto formuláře.

Mateřská škola

publikováno 27. 6. 2022

 • OI Developer

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Adresa:         Mateřská škola
                        J. Košťála 70, 503 12
                        Neděliště

Poskytování informací

publikováno 30. 3. 2023

 • Luboš Podlipný

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Neděliště a ochotnické divadlo

publikováno 25. 5. 2022

 • OI Developer

 Úvodem: Toto jsou velmi stručné a kratičké opisy z knihy „Protokoly ochotnického spolku Klicpera v Nedělištích“, které vybral pan Josef Němeček, druhý kronikář obce Neděliště.

Proč strašívalo v nedělišťském zámku

publikováno 25. 5. 2022

 • OI Developer

U Nedělišť stojí stará boží muka, ve vsi prosťoučký zámek s kaplí, kostel Nanebevstoupení Panny Marie a pěkná škola. Výstavné statky a útulné chalupy pamatují mnohé události, které přecházejí z pokolení na pokolení.

Válka v roce 1866

publikováno 25. 5. 2022

 • OI Developer

Neděliště a pruskorakouská válka v roce 1866.

O pruskorakouské válce v roce 1866 je v kronice zapsán článek z hradecké „Osvěty lidu“ ze dne 2. Července 1927 od p. Sl.Semráda, učitele, který v té době v Nedělištích působil.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

publikováno 16. 10. 2022

 • začíná v sobotu 29. 10. 08:30 - končí v neděli 30. 10. 17:00
 •  místo konání Obecní úřad

Výstava se koná 29. - 30.10.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Nedělištích. V sobotu 29.10.2022 proběhne na výstavišti od 13:00 hod. dlabání dýní.

Rozsvěcení vánočního stromku

publikováno 16. 11. 2022

 • začíná v pátek 25. 11. 17:00 - končí v 19:00
 •  místo konání Obecní úřad
 • Kulturní výbor Obecního úřadu v Nedělištích srdečně zve všechny občany, zejména děti a mládež, na rozsvěcení vánočního stromku, které se koná v pátek 25.11.2022 od 17:00 hod. u obecního úřadu.

Zasedání zastupitelstva obce dne 27.února 2006

 • datum vyvěšení: 16. 2. 2006
 • datum svěšení: 2. 3. 2006

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 27.února 2006 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zveřejnění záměru

 • datum vyvěšení: 31. 3. 2006
 • datum svěšení: 14. 4. 2006

Obec Neděliště zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku - viz.příloha

Zasedání zastupitelstva obce dne 24.dubna 2006

 • datum vyvěšení: 17. 4. 2006
 • datum svěšení: 1. 5. 2006

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 24.dubna 2006 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program dle přílohy.

Volby 2006 - informace

 • datum vyvěšení: 18. 4. 2006
 • datum svěšení: 2. 5. 2006

V obci Neděliště je jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu v Nedělištích č.p.30

Pronájem občerstvení na koupališti

 • datum vyvěšení: 1. 5. 2006
 • datum svěšení: 15. 5. 2006

Obec Neděliště zveřejňuje záměr pronajmout objekt občerstvení v areálu místního koupaliště.

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

 • datum vyvěšení: 31. 7. 2006
 • datum svěšení: 14. 8. 2006

Magistrát města Hradec Králové vydal pod č.j.41240/2006/ST2/Zim rozhodnutí o umístění stavby : Napojení na sítě technického vybavení a přístupová komunikace pro výstavbu 12 rodinných domů Neděliště. Celý text rozhodnutí včetně mapových příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Nedělištích během úředních hodin tzn. každé pondělí od 17 do 19 hodin.

Zveřejnění záměru

 • datum vyvěšení: 7. 8. 2006
 • datum svěšení: 21. 8. 2006

Obec Neděliště OZNÁMENÍ Obec Neděliště tímto zveřejňuje záměr prodat pozemek v k.ú. Horní Neděliště p.č. 294 o výměře 127 m2. Pozemek bezprostředně sousedí s pozemkem u domu č.p.40 Zájemci o koupi uvedeného pozemku mohou podat své nabídky písemně nejpozději do 28.8.2006 na adresu : Obecní úřad Neděliště, Josefa Česáka 30, 503 12

Volby 2006 - informace

 • datum vyvěšení: 5. 9. 2006
 • datum svěšení: 19. 9. 2006

V obci Neděliště je jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu v Nedělištích č.p. 30

Návrh rozpočtu obce na rok 2006

 • datum vyvěšení: 10. 2. 2006
 • datum svěšení: 24. 2. 2006

V příloze je návrh rozpočtu obce Neděliště na rok 2006 členěný podle jednotlivých oblastí. Detailní rozpis je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2005

 • datum vyvěšení: 10. 2. 2006
 • datum svěšení: 24. 2. 2006

Návrh závěrečného účtu obce Neděliště za rok 2005 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Nedělištích během úřadních hodin tzn. každé pondělí od 17 do 19 hodin.

Zasedání zastupitelstva obce dne 27.února 2006

 • datum vyvěšení: 16. 2. 2006
 • datum svěšení: 2. 3. 2006

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 27.února 2006 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zveřejnění záměru

 • datum vyvěšení: 31. 3. 2006
 • datum svěšení: 14. 4. 2006

Obec Neděliště zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku - viz.příloha

Zasedání zastupitelstva obce dne 24.dubna 2006

 • datum vyvěšení: 17. 4. 2006
 • datum svěšení: 1. 5. 2006

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 24.dubna 2006 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program dle přílohy.

Volby 2006 - informace

 • datum vyvěšení: 18. 4. 2006
 • datum svěšení: 2. 5. 2006

V obci Neděliště je jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu v Nedělištích č.p.30

Pronájem občerstvení na koupališti

 • datum vyvěšení: 1. 5. 2006
 • datum svěšení: 15. 5. 2006

Obec Neděliště zveřejňuje záměr pronajmout objekt občerstvení v areálu místního koupaliště.

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

 • datum vyvěšení: 31. 7. 2006
 • datum svěšení: 14. 8. 2006

Magistrát města Hradec Králové vydal pod č.j.41240/2006/ST2/Zim rozhodnutí o umístění stavby : Napojení na sítě technického vybavení a přístupová komunikace pro výstavbu 12 rodinných domů Neděliště. Celý text rozhodnutí včetně mapových příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Nedělištích během úředních hodin tzn. každé pondělí od 17 do 19 hodin.

Zveřejnění záměru

 • datum vyvěšení: 7. 8. 2006
 • datum svěšení: 21. 8. 2006

Obec Neděliště OZNÁMENÍ Obec Neděliště tímto zveřejňuje záměr prodat pozemek v k.ú. Horní Neděliště p.č. 294 o výměře 127 m2. Pozemek bezprostředně sousedí s pozemkem u domu č.p.40 Zájemci o koupi uvedeného pozemku mohou podat své nabídky písemně nejpozději do 28.8.2006 na adresu : Obecní úřad Neděliště, Josefa Česáka 30, 503 12

Volby 2006 - informace

 • datum vyvěšení: 5. 9. 2006
 • datum svěšení: 19. 9. 2006

V obci Neděliště je jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu v Nedělištích č.p. 30

Zasedání zastupitelstva obce

 • datum vyvěšení: 2. 10. 2006
 • datum svěšení: 16. 10. 2006

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 9.října 2006 od 19 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Zasedání zastupitelstva obce

 • datum vyvěšení: 27. 11. 2006
 • datum svěšení: 11. 12. 2006

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 4.prosince 2006 od 19 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.